TcpMTD Surveying
TcpMTD Surveying
TcpMTD Surveying
TcpMTD Surveying

Μετασχηματισμοί συντεταγμένων και υπολογισμοί μετρήσεων από Total Station

 

Το MDT Surveying είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την διαχείριση μετρήσεων από Total Station, υπολογισμό συντεταγμένων σημείων, υπολογισμό οδεύσεων, συνόρθωση δικτύων και μετασχηματισμό συντεταγμένων.
Απαιτείται η MDT Professional ή MDT Standard

Share:

aplitopTcpMTD Surveying

Μετασχηματισμοί συντεταγμένων και υπολογισμοί μετρήσεων από Total Station

Το MDT Surveying είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την διαχείριση μετρήσεων από Total Station, υπολογισμό συντεταγμένων σημείων, υπολογισμό οδεύσεων, συνόρθωση δικτύων και μετασχηματισμό συντεταγμένων.
Απαιτείται η MDT Professional ή MDT Standard