PYTHAGORAS
PYTHAGORAS
PYTHAGORAS
PYTHAGORAS

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ συνδυάζει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες σε μία εφαρμογή

 

H Tree Company Corporation A.E.B.E σε συνεργασία με την ADW σας παρουσιάζουν το Τοπογραφικό Λογισμικό PYTHAGORAS. Ένα αυτόνομο Σχεδιαστικό και επιλυτικό Τοπογραφικό Λογισμικό γραφείου το οποίο συνεργάζεται άψογα με τους Γεωδαιτικούς σταθμούς της Topcon και όχι μόνο. Το λογισμικό Pythagoras προσφέρει μέσω των εξελιγμένων υπολογισμών και των σχεδιαστικών λειτουργιών του απλότητα και ευκολία, σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον.

Share:

MAGNET Enterprise
MAGNET Enterprise

MAGNET Tools
MAGNET Tools

MAGNET Field
MAGNET FIeld

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ συνδυάζει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες σε μία εφαρμογή

Λογισμικό Πακέτο PYTHAGORAS:

Το βασικό Πακέτο PYTHAGORAS περιλαμβάνει το βασικό CAD πακέτο, σχεδιαστικά εργαλεία, λειτουργίες COGO, εισαγωγή δεδομένων, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους κ.α. Επιπλέον υποπρογράμματα: - Λειτουργίες κωδικοποίησης: αυτόματη σχεδίαση στους κωδικούς που ορίσαμε για κάθε σημείο στο πεδίο.
- Οδοποιία : σχεδιασμός δρόμων και όλων των σχετικών υπολογισμών
- Εισαγωγή Εικόνων Raster
- Pythagoras Pro

Κωδικοποίηση

Ο Pythagoras σας δίνει την δυνατότητα σχεδίασης στο πεδίο. Μπορούμε να ορίσουμε βιβλιοθήκη κωδικών τους οποίους το λογισμικό θα χρησιμοποιεί για την μεταφορά των δεδομένων. Ειδικότερα, με αυτόν τον τρόπο αυτόματα κάθε σημείο, σύμβολο, κείμενο και γραμμή θα αποκτήσει τις ιδιότητες που επιθυμείται (χρώμα, πάχος, Layer κ.ά.)

Εδαφικά Μοντέλα

Οι δυνατότητες του Pythagoras περιλαμβάνουν τον υπολογισμό ισοϋψών γραμμών, τομών στο έδαφος, χωματισμών εδάφους και τρισδιάστατης απεικόνισης του εδάφους. Επίσης, είναι δυνατόν η δημιουργία ως και δύο Μοντέλων Εδάφους στο ίδιο σχέδιο με την μέθοδο των τριγώνων. Ο Pythagoras υπολογίζει τις ισοϋψείς καμπύλες και στην συνέχεια δίδεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία με τα εδαφικά δεδομένα.

Οδοποιία

Ο Pythagoras αποδεικνύεται ισχυρό εργαλείο ακόμη και για την σχεδίαση δρόμων. Έχει την δυνατότητα προβολής της μηκοτομής σε συνδυασμό με την οριζοντιογραφία του δρόμου και με απλές εντολές του πίνακα ελέγχου μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα, να εισάγουμε τυπικές και ειδικές διατομές, να υπολογίσουμε όγκους εκσκαφής-επίχωσης κ.ά.

Raster Πληροφορία

Το λογισμικό πακέτο του Pythagora δύναται να συνδυάσει την Raster πληροφορία με την διανυσματική πληροφορία και προσφέρει πολλές δυνατότητες δημιουργίας χωρικών μοντέλων, προσχεδίων και θεματικών χαρτών εξίσου καλά όσο επιτρέπει και η ψηφιοποίηση σχεδίων. Ακόμη, στα Raster δεδομένα μπορούμε να εφαρμόσουμε μετατροπές σε επιλεγμένα συστήματα συντεταγμένων, προσαρμογή κλίμακας κτλ.

Υπολογισμοί

Για τους περισσότερους υπολογισμούς το λογισμικό δεν χρειάζεται παρέμβαση από τον χρήστη – θεωρούνται λογικό αποτέλεσμα από τον τρόπο που σχεδιάζονται τα διάφορα αντικείμενα. Σε σύνθετους, όμως, υπολογισμούς όπως Μετασχηματισμοί Συστημάτων Συντεταγμένων, Επίλυση Οδεύσεων, Αλληλοτομιών και Οπισθοτομιών οι εντολές του χρήστη είναι απαραίτητες.

Προγραμματισμός – Pythagoras VBA

Ο Pythagoras έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με άλλες CAD εφαρμογές με διάφορους τρόπους ( π.χ. DXF, DWG, DGN). Πάνω από όλα ο Πυθαγόρας είναι μία ανοιχτή εφαρμογή που επιτρέπει σε προγραμματιστές να δημιουργήσουν συνδέσεις με αυτόν και με εξωτερικές εφαρμογές. Ο στόχος αυτής της εφαρμογής είναι η σύνδεση του λογισμικού με άλλα συστήματα πληροφοριών και βάσεις δεδομένων.

Ο Pythagoras αποτελεί επένδυση που αποδίδει ταχύτατα. Η συνεργασία σας με αυτή τη νέα εφαρμογή θα φέρει γρήγορα τα επιθυμητά αποτελέσματα λόγω του φιλικού περιβάλλοντος και της δυναμικής που διαθέτει. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η συνεχής ενασχόληση της ADW Software με τις νέες εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής. Η ADW Software έχει μεγάλη εμπειρία στη συμβατότητα των συστημάτων και είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει τις αλλαγές αυτές και να αναπτύξει τα προϊόντα της ώστε ο Pythagoras να εξελιχθεί παράλληλα με την νέα τεχνολογία.