Γεωδαιτικοί σταθμοί γενικής χρήσης

 

Ανθεκτικοί και Αποδοτικοί Γεωδαιτικοί σταθμοί Γενικής χρήσης.