Ρομποτικοί Γεωδαιτικοί σταθμοί

 

Απόλυτη ακρίβεια και μέγιστη απόδοση.