ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Tree Company Corporation A.E.B.E.

Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αναφέρεται στο τρόπο με τον οποίο η TREE COMPANY CORPORATION συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679  (ΓΚΠΔ ή GDPR).

Κατηγορίες δεδομένων
Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε είναι:

 • Δεδομένα για την καταχώρηση, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση των πελατών μας, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, διεύθυνση, email, στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.
 • Δεδομένα για την υλοποίηση μελετών, αποτυπώσεων και εκτέλεση έργων, όπως τοπογραφικά δεδομένα, αλλά και για προωθητικές ενέργειες (email για newsletter).
 • Δεδομένα για συντήρηση, επισκευές και τεχνική υποστήριξη, όπως στοιχεία μηχανημάτων των πελατών μας.
 • Δεδομένα για την καταχώρηση των συνεργατών μας για τις συναλλαγές και την επικοινωνία μαζί τους, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, IBAN, ΑΦΜ, ΔOY.
 • Δεδομένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά, όπως Cookie, IP address, μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα  treecomp.gr και δεδομένα επικοινωνίας που μας δίνετε μέσω της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα μας για το σκοπό αυτό.
 • Δεδομένα που συλλέγονται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter).
 • Δεδομένα εργαζόμενων (όπως απαιτούνται από εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία).
 • Δεδομένα ατομικών εταιρειών προμηθευτών και πελατών όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, διεύθυνση, email, στοιχεία για τιμολόγηση ή πληρωμή.

Σκοπός επεξεργασίας
H Εταιρεία επεξεργάζεται τα  προσωπικά δεδομένα με σκοπό την πώληση προϊόντων, εκτέλεση ειδικών εφαρμογών, παροχή συντήρησης, επισκευών και Τεχνικής Υποστήριξης, τη συμμόρφωση με Νομικές ή Κανονιστικές υποχρεώσεις και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. Επίσης η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν έχει πάρει τη συναίνεση του φυσικού υποκειμένου, για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή τη συναίνεση.

Αποδέκτες των Δεδομένων

Πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, όταν επεξεργάζονται για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, έχουν:

 

 • Τμήματα της Εταιρείας όπως έχουν καθοριστεί στην σχετική Πολιτική Πρόσβασης.
 • Εποπτικές, ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, όταν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο ή όταν ζητηθούν νόμιμα.
 • Πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για στοιχεία πληρωμών.
 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές και λογιστές
 • Εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων

Προωθητικές Ενέργειες

Χρησιμοποιούμε e-mails που μας δίνετε για να σας ενημερώνουμε μέσω newsletter.

Διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική, εκπαιδευτική ή άλλη σχέση.

Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική σχέση, διατηρούμε τα δεδομένα για έως και δέκα (10) χρόνια, σύμφωνα με:

 • Τις απαιτήσεις διατήρησης φορολογικών στοιχείων
 • Τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Τις απαιτήσεις λειτουργικής υποστήριξης της εταιρείας
 • Τις απαιτήσεις διατήρησης στοιχείων προσωπικού

 

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα για περισσότερο από 10 χρόνια, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους.

Ασφάλεια επεξεργασίας
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την TREE COMPANY CORPORATION.  Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής διατηρούνται εμπιστευτικά. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί και κατά το Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013. Επιπρόσθετα, κάθε εργαζόμενος της TREE COMPANY CORPORATION που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς.


Άσκηση των δικαιωμάτων σας
Στο πλαίσιο του Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του:

 • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που η διατήρησή τους δεν απαιτείται  από την Νομοθεσία ή για την παροχή μιας υπηρεσίας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στο info@treecomp.gr ή
 • Mέσω επιστολής στη Διεύθυνση: Αγίας Κυριακής 27, 17564 Π. Φάληρο
 • Μέσω τηλεφώνου στο 210 – 9473600, ή Fax στο 210-9473617.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr ).