Γεωδαιτικοί δέκτες GNSS

 

Πολυλειτουργικοί, Αποδοτικοί και Ανθεκτικοί.

Χειριστήρια Πεδίου

 

Απίστευτη επεξεργαστική ισχύ και μεγάλη ανθεκτικότητα.

Μόνιμοι Σταθμοί Αναφοράς

 

Σταθερότητα και Ευελιξία.

Λογισμικά Γεωδαιτικών δεκτών GNSS

 

Λογισμικά για αποδοτικότερη και παραγωγικότερη εργασία.