Όργανα Ηλεκτρομαγνητικής Διασκόπησης MAGNETOTELLURICS

 

Εξοπλισμός Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας ELECTRICAL RESISTIVITY

 

Ηλεκτρομαγνητικός Εξοπλισμός ΕΜ / ΤΕΜ

 

Σεισμολογικός Εξοπλισμός

 

Γεωραντάρ GPR

 

Land Seismic

 

Γεώφωνα