TcpMTD Professional
TcpMTD Professional
TcpMTD Professional
TcpMTD Professional

Πλήρης λύση για τοπογραφικές εφαρμογές

 

Η Professional έκδοση είναι σχεδιασμένη για να υποστηρίξει τον χρήστη σε όλες τις φάσεις μελέτης έργων οδοποιίας, γενικών κατασκευών, έργων σε ορυχεία - λατομεία κλπ.
Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της Standard έκδοσης και επιπλέον παρέχει εργαλεία σχεδίασης μηκοτομών, διατομών, κόμβων, σχεδίαση τελικού εδάφους με υπολογισμό των χωματουργικών (ορύγματα, επιχώματα) και εικονική περιήγηση του έργου.

Share:

aplitopTcpMTD Professional

Πλήρης λύση για τοπογραφικές εφαρμογές

Η Professional έκδοση είναι σχεδιασμένη για να υποστηρίξει τον χρήστη σε όλες τις φάσεις μελέτης έργων οδοποιίας, γενικών κατασκευών, έργων σε ορυχεία - λατομεία κλπ.
Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της Standard έκδοσης και επιπλέον παρέχει εργαλεία σχεδίασης μηκοτομών, διατομών, κόμβων, σχεδίαση τελικού εδάφους με υπολογισμό των χωματουργικών (ορύγματα, επιχώματα) και εικονική περιήγηση του έργου.