ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tree Company Corporation A.E.B.E.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ

1) Τεχνικός

Η εταιρεία Tree Company Co. A.E.B.E με αντικείμενο την πώληση, υποστήριξη, επισκευή - τοπογραφικού, κατασκευαστικού, περιβαλλοντικού, ωκεανογραφικού και γενικότερα επιστημονικού εξοπλισμού, επιθυμεί να προσλάβει τεχνικό για το τμήμα service, πλήρους απασχόλησης με έδρα τα Κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας στο Παλαιό Φάληρο.

Περιγραφή Θέσης
Η θέση αυτή είναι υπεύθυνη για την επισκευή – υποστήριξη – εκπαίδευση και εξυπηρέτηση του εξοπλισμού που διαθέτουν οι πελάτες και οι συνεργάτες της εταιρίας μας μέσα από το τμήμα Service.

Αρμοδιότητες Εργασίας:
 • Επισκευή – συντήρηση – αναβάθμιση μηχανημάτων υψηλής ακρίβειας, τοπογραφικού, κατασκευαστικού, περιβαλλοντικού, ωκεανογραφικού και γενικότερα επιστημονικού εξοπλισμού.
 • Επισκευή – συντήρηση – αναβάθμιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
 • Επικοινωνία, διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Διαχείριση και ερμηνεία των απαιτήσεων των πελατών.
 • Επίλυση προβλημάτων πελατών και τεχνική υποστήριξη αυτών.
 • Προετοιμασία διάφορων Reports.
 • Οργάνωση γραφείου και τήρηση διαδικασιών του.
 • Διαχείριση αλληλογραφίας.
 • Ταξίδια για επιμόρφωση σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Δίπλωμα/Πτυχίο θετικών επιστημών.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Ομαδικό πνεύμα .
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις σε περίπτωση άνδρα υποψηφίου.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office, MS Word, MS Excel, MS Power Point.
 • Εξοικείωση με ERP και CRM.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Εξαιρετική παρουσίαση, γραπτή και λεκτική επικοινωνιακή δεξιότητα.
 • Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και τη διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων.
Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.
 • Πλήρη Απασχόληση.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικά. Αν θεωρείτε ότι όλα τα παραπάνω σας περιγράφουν και θα θέλατε να ενταχθείτε στην ομάδα της TREE COMPANY CO. S.A, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας με email. Λάβετε υπόψη ότι μετά την προβολή όλων των βιογραφικών σημειωμάτων που ελήφθησαν, θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις της εργασίας για να κανονίσουμε μια συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.


ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ

2) Γραμματεία Πωλήσεων

Η εταιρεία TREE COMPANY CORPORATION A.E.B.E με αντικείμενο την πώληση, υποστήριξη, επισκευή - τοπογραφικού, κατασκευαστικού, περιβαλλοντικού, ωκεανογραφικού και γενικότερα επιστημονικού εξοπλισμού, επιθυμεί να προσλάβει γραμματεία πωλήσεων/ πλήρους απασχόλησης με έδρα το Π. Φάληρο Αττικής.

Περιγραφή Θέσης
Η θέση αυτή είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της ομάδας πωλήσεων, back office support και εξυπηρέτηση πελατών.

Αρμοδιότητες Εργασίας:
 • Διαχείριση Τηλεφωνικού Κέντρου.
 • Υποστήριξη ομάδας πωλήσεων, back office support, Εξυπηρέτηση πελατών.
 • Επικοινωνία, διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας.
 • Διαχείριση και ερμηνεία των απαιτήσεων των πελατών.
 • Επίλυση προβλημάτων πελατών και τεχνική υποστήριξη αυτών.
 • Διαχείριση παραγγελιών και σύνταξη προσφορών.
 • Προετοιμασία διάφορων Reports.
 • Προετοιμασία αποστολών.
 • Οργάνωση γραφείου και τήρηση διαδικασιών του.
 • Διαχείριση αλληλογραφίας.
 • Έλεγχος και προγραμματισμός εισπράξεων .
 • Αναζήτηση και σύνταξη διαγωνισμών δημοσίου.
 • Συνεχής τεχνικές παρουσιάσεις – επιδείξεις – εκπαιδεύσεις του τρόπου με τον οποίο ένα προϊόν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών.
 • Δημιουργία νέων και διατήρηση υφιστάμενων σχέσεων με τους πελάτες.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.
 • Ταξίδια για επιμόρφωση σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Το λιγότερο 3 χρόνια εμπειρία.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Εντιμότητα.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις σε περίπτωση άνδρα υποψηφίου.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office, MS Word, MS Excel, MS Power Point.
 • Εξοικείωση με ERP και CRM κατά προτίμηση Softone.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και τη διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων.
Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.
 • Πλήρη Απασχόληση.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικά. Αν θεωρείτε ότι όλα τα παραπάνω σας περιγράφουν και θα θέλατε να ενταχθείτε στην ομάδα της TREE COMPANY CO. S.A, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας με email. Λάβετε υπόψη ότι μετά την προβολή όλων των βιογραφικών σημειωμάτων που ελήφθησαν, θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις της εργασίας για να κανονίσουμε μια συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

Κάντε αίτηση τώρα

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.