Γεωδαιτικοί δέκτες GNSS

 

Πολυλειτουργικοί, Αποδοτικοί και Ανθεκτικοί.