LEMI-424 | KMS TECHNOLOGIES
LEMI-424 | KMS TECHNOLOGIES

Ο σταθμός Magnetotelluric μακράς περιόδου LEMI-424 αποτελείται από δύο μονάδες - Data Logger (DL) και αναλογικό μαγνητόμετρο (AM).
Το DL χρησιμοποιείται για τα αναλογικά σήματα που λαμβάνονται τόσο από το AM όσο και από τις ηλεκτρικές γραμμές τελλλουρικών πεδίων για την ψηφιοποίηση μετρήσεων και την αποθήκευση.

Share:

Ο σταθμός Magnetotelluric μακράς περιόδου LEMI-424 αποτελείται από δύο μονάδες - Data Logger (DL) και αναλογικό μαγνητόμετρο (AM). Το DL χρησιμοποιείται για τα αναλογικά σήματα που λαμβάνονται τόσο από το AM όσο και από τις ηλεκτρικές γραμμές τελλλουρικών πεδίων για την ψηφιοποίηση μετρήσεων και την αποθήκευση.

High-pass τεχνολογία χωρίς φίλτρο χρησιμοποιείται για να αφήσει σήματα μεγάλου χρονικού διαστήματος (έως 100.000 sec). Η μονάδα προστασίας από κεραυνούς επιτρέπει τόσο την προστασία από τις εκκενώσεις κοντά στην συσκευή και την εύκολη σύνδεση ηλεκτρικών γραμμών στο πεδίο σε συνδυασμό με τα ειδικά κατασκευασμένα πολύ χαμηλού θορύβου ηλεκτρόδια LEMI-701.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
• Εύρος μέτρησης: 65000 nT
• Συχνότητα, για το μαγνητόμετρο: DC-10 Hz
• Συντελεστής μετασχηματισμού αναλογικής εξόδου 25 µV/nT
• Θόρυβος 1 Hz 10 pT/ Hz
• Διολίσθηση θερμακρασίας < 0.3 nT/°C
• Components orthogonality error < 30 min of arc
• Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας 20 to + 60° C
• Παροχή 5 V
• Βάρος: αισθητήρας με στήριγμα και καλώδιο 10m 3 kg
• Μήκος καλωδίου σύνδεσης αισθητήρα 6 m

  1. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά