TOPNET
TOPNET
TOPNET
Topcon Topnet

Το Topnet + της Topcon GNSS προσφέρει δικτυακές διορθώσεις και είναι στην διάθεση όλων των συνδρομητών που χρησιμοποιούν ένα δέκτη GNSS συνδεδεμένο με ένα κινητό τηλέφωνο μέσω GPRS σύνδεσης.

Με την υπηρεσία αυτή, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν τις συνήθεις τοπογραφικές εργασίες τους χωρίς την ανάγκη για έναν σταθμό βάσης GNSS.

Κατηγορία: .
Share:

Το Topnet + της Topcon GNSS προσφέρει δικτυακές διορθώσεις και είναι στην διάθεση όλων των συνδρομητών που χρησιμοποιούν ένα δέκτη GNSS συνδεδεμένο με ένα κινητό τηλέφωνο μέσω GPRS σύνδεσης. Με την υπηρεσία αυτή, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν τις συνήθεις τοπογραφικές εργασίες τους χωρίς την ανάγκη για έναν σταθμό βάσης GNSS. Περισσότερες Φωτογραφίες

Οι διορθώσεις του δικτύου παρέχονται στον rover χρησιμοποιώντας σύνδεση χαμηλου κόστους GPRS, προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο τη θέση στο σύστημα συντεταγμένων της επιλογής σας.

Οι Υπηρεσίες που προσφέρει το Topnet + είναι διαθέσιμες για χρήση σε όλη την Ευρώπη. Με τα διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας που διαθέτει ,το Topnet + μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση περιοχών, για γεωργικες εργασιες, μέχρι και για μετρήσεις υψηλής ακρίβειας RTK κατάλληλες για εργασίες γεωδαισίας και για Συστήματα Ελέγχου καθοδήγησης.

Το Topnet + χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που ονομάζεται NTRIP με την οποία οι διορθώσεις των δεδομένων που διαβιβάζονται προέρχονται μέσω διαδικτύου .Αυτό θα μπορούσε να είναι μια άμεση ευρυζωνική λύση ή ασύρματη σύνδεση, αλλά συνήθως οι χρήστες χρησιμοποιούν για τη μετάδοση των διορθώσεων από τον διακομιστή NTRIP την υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service).


Σχετικά προϊόντα