ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Για την όσο καλύτερη και πιο πιστή αναπαράσταση ενός τροχαίου ατυχήματος, προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι συνθήκες και τα αίτιά του, απαιτείται η συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων μετρητικών στοιχείων από τον τόπο του ατυχήματος. Η συλλογή των στοιχείων αυτών πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό γρηγορότερα, προκειμένου η ροή της κυκλοφορίας να επανέρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Είτε έχετε κάποιον γεωδαιτικό σταθμό, είτε δέκτη GNSS είτε εξοπλισμό φωτογραμμετρίας, τότε σίγουρα χρειάζεστε ένα σύστημα χαρτογράφησης που να είναι έτοιμο για χρήση οποιαδήποτε στιγμή. Η Topcon σας προσφέρει λύσεις που σας βοηθούν όχι μόνο στην άμεση χαρτογράφηση του τόπου ατυχήματος αλλά και στον σχεδόν άμεσο καθαρισμό του.

Ο χρόνος και η ακρίβεια είναι υψίστης σημασίας για την αναπαράσταση των τροχαίων ατυχημάτων. Είτε είναι μοιραίο τροχαίο ατύχημα, είτε ένα που ίσως καταλήξει σε περαιτέρω αντιδικία, οι λύσεις που προσφέρει η Topcon σας επιτρέπουν να σκανάρετε την περιοχή γρήγορα και με ακρίβεια, ενώ σίγουρα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πιο δύσκολες περιοχές και στην αποτύπωση τους.

Σάρωση περιοχής (GLS-2000 Scanner)

 • Γρήγορη αποτύπωση εκατομμυρίων σημείων.
 • Εύρος φωτογραφίας 360 μοιρών.
 • Μετρήσεις χωρίς πρίσμα.
 • Εγκατάσταση και χρήση από 1 άτομο μόνο.

Imaging Station Robotic (IS)

 • Εύρος φωτογραφίας 360 μοιρών.
 • Σκανάρισμα στα 20 pps.
 • Αποτύπωση χάραξης από 1 άτομο (one man survey).
 • Απομακρυσμένη διαχείριση από Η/Υ.

Γεωδαιτικοί Σταθμοί

 • Η πιο κοινή μέθοδος χαρτογράφησης περιοχής
 • γίνεται με Γεωδαιτικούς Σταθμούς.
 • H Topcon διαθέτει διάφορα μοντέλα ανάλογα με τη ζητούμενη εργασία.

GNSS

 • Αποτύπωση χάραξης από 1 άτομο (one man survey).
 • Μέτρηση με ακρίβεια εκατοστού.
 • Ζεύγος δεκτών ή συνεργασία με δίκτυο μονιμων σταθμών αναφοράς.
 • Ασύρματη μεταφορά δεδομένων.

Φωτογραφίες τόπου ατυχήματος

 • Μικρής έκτασης φωτογραμμετρία.
 • Χρήση φωτογραφικής μηχανής.
 • Απομακρυσμένη διαχείριση.
 • Απεικόνιση τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων από φωτογραφίες.

Ακολουθούν αναλυτικά οι λύσεις της Topcon: