Σφαιρες επιπλευσης
VITROVEX

Σφαίρες επίπλευσης | VITROVEX
Σφαίρες επίπλευσης VITROVEX

Οι σφαίρες της VITROVEX αποτελούνται από δύο ημισφαίρια ενωμένα και σφραγισμένα και με προστατευτική ταινία. Μόλις οι σφαίρες σφραγιστούν, τα δύο ημισφαίρια διατηρούνται σε επαφή λόγο της ατμοσφαιρικής πίεσης και της υδροστατικής πίεσης στη στήλη ύδατος.

Share:
Σφαίρες επίπλευσης VITROVEX

Οι σφαίρες της VITROVEX αποτελούνται από δύο ημισφαίρια ενωμένα και σφραγισμένα και με προστατευτική ταινία. Μόλις οι σφαίρες σφραγιστούν, τα δύο ημισφαίρια διατηρούνται σε επαφή λόγο της ατμοσφαιρικής πίεσης και της υδροστατικής πίεσης στη στήλη ύδατος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

NMS-FS-6700-17
• ΒΑΘΟΣ 6700m
• ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 432mm
• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 14mm
• ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 26kg
• ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 23kg

NMS-FS-7000-13
• ΒΑΘΟΣ 7000m
• ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 330mm
• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 12mm
• ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 11kg
• ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 11kg

NMS-FS-9000-17
• ΒΑΘΟΣ 6700m
• ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 432mm
• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 14mm
• ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 21kg
• ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 27kg

NMS-FS-10000-10
• ΒΑΘΟΣ 10000m
• ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 250mm
• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 9mm
• ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 4kg
• ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 5kg

NMS-FS-12000-7.5
• ΒΑΘΟΣ 12000m
• ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 187mm
• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 14mm
• ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0.5kg
• ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 3kg

NMS-FS-12000-17
• ΒΑΘΟΣ 12000m
• ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 432mm
• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 21mm
• ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 18kg
• ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 30kg

NMS-FS-12000-13
• ΒΑΘΟΣ 12000m
• ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 330mm
• ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 16mm
• ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 8kg
• ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 11kg


Σφαίρες επίπλευσης VITROVEX

Σφαίρες επίπλευσης VITROVEX

  1. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά