Wärtsilä ELAC SeaBeam 3020
Wärtsilä ELAC SeaBeam 3020

Το ELAC SeaBeam 3020 είναι σύστημα πολλαπλών δεσμών μεγάλου βάθους από το Wärtsilä, για τη συλλογή βαθυμετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τα πλάτη βάσης, δεδομένα πλευρικής σάρωσης και δεδομένα απεικόνισης στήλης ύδατος (WCI) σε μεσαία βάθη νερού.

Share:
Wärtsilä ELAC SeaBeam 3020

Το ELAC SeaBeam 3020 είναι σύστημα πολλαπλών δεσμών μεγάλου βάθους από το Wärtsilä, για τη συλλογή βαθυμετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τα πλάτη βάσης, δεδομένα πλευρικής σάρωσης και δεδομένα απεικόνισης στήλης ύδατος (WCI) σε μεσαία βάθη νερού. Λόγω της απόδοσης βάθους, της ευρείας κάλυψης και της λειτουργίας multi-ping. Το σύστημα λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων των 20 kHz σε βάθη νερού που κυμαίνονται από 50 έως περίπου. 9.000 μ.

Το ELAC SeaBeam 3020 εφαρμόζει την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνική μετάδοσης Swept Beam ™ για την απομόνωση του ‘θορύβου’ και την πλήρη σταθεροποίηση των μεταδιδόμενων ακτίνων (beams) κατά την κίνηση του σκάφους. Το σύστημα παράγει βαθυμετρικά δεδομένα που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Υδρογραφίας (IHO) για βάθη μεγαλύτερα των 100 μέτρων.

• Up to 9,000 m depth performance
• Up to 10,000 m swath coverage
• Multi-ping mode (optional)
• High-density mode
• Real-time water column imaging (WCI)
• High-resolution side scan data
• Bottom amplitudes • Full auto mode for reliable and easy system operation

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
• 20 kHz frequency band
• Patented Swept BeamTM transmission technology for superior data quality
• Artifact-free insonification
• Full stabilisation of the transmitted beams for vessel’s pitch, roll and yaw motion
• Mills cross transducer configuration
• Along-ship and across-ship beam widths adaptable to customer requirements
• Output interface for bottom slope data

  1. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά