Topcon OS-200
Topcon OS-200
Topcon OS-200
Topcon OS-200

Η κορυφαία τεχνολογία Topcon συναντά την απόλυτη αντοχή!

Η νέα σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών OS με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 1000 μέτρα, περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις στο πεδίο.

 

  • Ενσωματωμένο υπερσύγχρονο λογισμικό Magnet (αποτύπωσης, χάραξης, οδοποιίας, υπολογισμός όδευσης, κ.α.)
  • Εμβέλεια μέτρησης χωρίς πρίσμα 1000 μέτρα
  • Λειτουργικό σύστημα Windows και έγχρωμη οθόνη αφής
  • 20 ώρες λειτουργίας
Share:

Πανίσχυρο EDM

Εμβέλεια μέτρησης χωρίς πρίσμα 1000 μέτρα. Εμβέλεια μέτρησης απόστασης με ένα πρίσμα 5.000 μέτρα

Magnet

Ενσωματωμένο λογισμικό Magnet (αποτύπωσης, χάραξης, οδοποιίας, υπολογισμός όδευσης, κ.α.)

Κουμπί γρήγορης μέτρησης

EDM trigger κουμπί για μέγιστη ευκολία χρήσης

Ανθεκτικό

Ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη IP65

Η κορυφαία τεχνολογία Topcon συναντά την απόλυτη αντοχή!

Η νέα σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών OS με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 1000 μέτρα, περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις στο πεδίο. H σειρά OS-200 της Topcon αποτελείται από το OS-205 (15cc), το OS-203 (10cc) καθώς και το OS-201(3cc).

Η νέα σειρά γεωδαιτικών σταθμών της TOPCON προσφέρει ακρίβεια στην απόσταση με πρίσμα 1.5mm + 2 ppm.


Μοναδικά Χαρακτηριστικά:
• Εμβέλεια μέτρησης χωρίς πρίσμα 1000 μέτρα
• Εμβέλεια μέτρησης απόστασης με ένα πρίσμα 5.000 μέτρα
• Γωνιομετρική ακρίβεια 1’’, 3’’, 5’’
• Ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων με ένα πρίσμα 1.5mm +2ppm
• Ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων χωρίς πρίσμα 2mm +2ppm
• Λειτουργικό σύστημα Windows Embedded Compact7
• Έγχρωμη μεγάλη οθόνη ανακλαστική 3,5’’ TFT QVGA color LCD
• Πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο
• Ενσωματωμένο λογισμικό Magnet (αποτύπωσης, χάραξης, οδοποιίας, υπολογισμός όδευσης, κ.α.)
• Δυνατότητα εισαγωγής USB Stick (για ακόμα μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και ευκολότερη μεταφορά στις στον Η/Υ χωρίς την παρουσία του οργάνου) καθώς και σειριακής θύρας RS232
• 2 Φωτεινοί οδηγοί χάραξης (standard)
• Laser Pointer (Standard)
• 20 ώρες λειτουργίας
• Διπλός αντισταθμιστής
• Πλήρως αδιάβροχο και ανθεκτικό στις πιο δύσκολες εργοταξιακές συνθήκες ΙΡ65
• Θερμοκρασίες λειτουργίας από -20οC έως +60οC

Λογισμικό Πεδίου MAGNET OnBoard

Οι Δυνατότητες του νέου λογισμικού πεδίου MAGNET OnBoard της TOPCON είναι:
• Επαναϋπολογισμός δεδομένων: δεδομένα μετρήσεων, συντεταγμένες σημείων και κωδικοί σημείων μπορούν να διορθωθούν και να υπολογιστούν σωστά δεδομένα στο πεδίο.
• Εξαγωγή δεδομένων σε DXF format, με layers που καθορίζονται από τους κωδικούς των σημείων.
• Εφαρμογή Οδοποιίας - Εισαγωγή μελέτης οδοποιίας: «φόρτωση» δεδομένων οριζοντιογραφίας και μηκοτομής σε SSS, TDS, LandXML format, με σκοπό την χάραξη του δρόμου. Η χάραξη του δρόμου μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: με χιλιομετρική θέση και με κάθετη απόσταση από τον άξονα του δρόμου.
• Πρόγραμμα πολλαπλού προσανατολισμού με σκοπό τον προσανατολισμό υψηλής αξιοπιστίας.
• Πρόγραμμα αποτύπωσης σημείων σε σχέση με μια ευθεία (αστικές αποτυπώσεις, ρυμοτομικές γραμμές). Δημιουργία ουσιαστικά, νέου συστήματος συντεταγμένων μετρώντας δύο σημεία. Το πρώτο σημείο αποτελεί την αρχή του συστήματος και με το δεύτερο σημείο ορίζεται ο άξονας των Χ.
• Πρόγραμμα υπολογισμού υψομέτρου στάσης. Η συντεταγμένη Ζ της στάσης μπορεί να υπολογιστεί και να αντικατασταθεί μετρώντας την Ζ συντεταγμένη γνωστών σημείων (π.χ. Repairs).
• Πρόγραμμα προσδιορισμού συντεταγμένων στάσης μέσω πολλαπλής οπισθοτομίας (μέχρι 16 σημεία) με δυνατότητα υπολογισμού σφαλμάτων.
• Δυνατότητα μέτρησης (υπολογισμού) κέντρου κυλινδρικής κατασκευής (κολώνα, δεξαμενή) μέσω καθορισμού τόξου περιμετρικής (με τρία σημεία) της κατασκευής.
• Έκκεντρη σκόπευση με διόρθωση γωνίας και μηκών.
• Δυνατότητα μέτρησης (υπολογισμός) σημείου χωρίς πρίσμα μέσω καθορισμού (με τρία σημεία) ενός επιπέδου στο οποίο ανήκει.
• Δυνατότητα κράτησης της οριζόντιας γωνίας.
• Αυτόματος υπολογισμός γωνίας διεύθυνσης, εισάγοντας συντεταγμένες στάσης και συντεταγμένες γνωστού σημείου.
• Χάραξη.
• Yπολογισμός συντεταγμένων στάσεων όδευσης.
• Πρόγραμμα υπολογισμού υψομέτρου απρόσιτου σημείου.
• Πρόγραμμα πλευρομέτρησης.
• Πρόγραμμα υπολογισμού εμβαδού.
• Πρόγραμμα πύκνωσης ευθυγραμμίας.
• Εύρεση σημείου τομής δύο ευθειών.
• Υπολογισμός αζιμούθιου, οριζόντιας απόστασης, κεκλιμένης απόστασης, υψομετρικής διαφοράς και μετατόπισης (dx, dy, dz) μεταξύ δύο σημείων ή μεταξύ ενός σημείου και μίας ευθείας.Magnet

• Αυτόματη επίλυση των μετρήσεων και δημιουργία αντίστοιχου αρχείου συντεταγμένων.
• Δημιουργία ισοϋψών καμπυλών με χρήση υψομέτρων σημείων και δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM).
• Δημιουργία πλήκτρων κωδικών αποτύπωσης.

Magnet

• Απ’ ευθείας εξαγωγή/εισαγωγή δεδομένων σε όλα τα διαδεδομένα format:
- ASCII file user defined
- Autocad DWG
- Autocad DXF
- ESRI SHP
- XLS csv
- Microstation Files (.DGN)
- Land XML
- DTM κ.αMagnet

Magnet

Μοντέλο OS-201 OS-203 OS-205
Γωνιοµετρική ακρίβεια 1” (3cc) 3” (10cc) 5” (15cc)
Μεγέθυνση τηλεσκοπίου 30X 30X 30X
Εμβέλεια απόστασης με 1 πρίσμα 5.000 m 5.000 m 5.000 m
Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα 1.000 m 1.000 m 1.000 m
Ακρίβεια στην απόσταση Με 1 πρίσµα: 1.5mm+2ppm
Χωρίς πρίσµα: 2mm+2ppm
Με 1 πρίσµα: 1.5mm+2ppm
Χωρίς πρίσµα: 2mm+2ppm
Με 1 πρίσµα: 1.5mm+2ppm
Χωρίς πρίσµα: 2mm+2ppm
Αντισταθμιστής 2 Άξονες 2 Άξονες 2 Άξονες
Οθόνη 3.5″ TFT QVGA εχρωμη LCD με 25 πλήκτρα λειτουργίας 3.5″ TFT QVGA εχρωμη LCD με 25 πλήκτρα λειτουργίας 3.5″ TFT QVGA εχρωμη LCD με 25 πλήκτρα λειτουργίας
Ενσωµατωµένα προγράµµατα Αποτύπωση - Χάραξη - Εμβαδομέτρηση - Καταβιβασμός Υψομέτρου - Πλευρομέτρηση – Έκκεντρες μετρήσεις – Ογκομέτρηση – Δημιουργία Ψηφιακών μοντέλων εδάφους – Δημιουργία Ισοϋψών Αποτύπωση - Χάραξη - Εμβαδομέτρηση - Καταβιβασμός Υψομέτρου - Πλευρομέτρηση – Έκκεντρες μετρήσεις – Ογκομέτρηση – Δημιουργία Ψηφιακών μοντέλων εδάφους – Δημιουργία Ισοϋψών Αποτύπωση - Χάραξη - Εμβαδομέτρηση - Καταβιβασμός Υψομέτρου - Πλευρομέτρηση – Έκκεντρες μετρήσεις – Ογκομέτρηση – Δημιουργία Ψηφιακών μοντέλων εδάφους – Δημιουργία Ισοϋψών
Δυνατότητες Φωτεινός οδηγός χάραξης (Point Guide), Φωτεινός οδηγός σκόπευσης (Laser Pointer) Φωτεινός οδηγός χάραξης (Point Guide), Φωτεινός οδηγό σκόπευσης (Laser Pointer) Φωτεινός οδηγός χάραξης (Point Guide), Φωτεινός οδηγό σκόπευσης (Laser Pointer)
Επικοινωνίες Σειριακή θύρα RS232C, Θύρα USB για επέκταση της μνήμης και μεταφορά δεδομένων, Θύρα Bluetooth (optional) Σειριακή θύρα RS232C, Θύρα USB για επέκταση της μνήμης και μεταφορά δεδομένων, Θύρα Bluetooth (optional) Σειριακή θύρα RS232C, Θύρα USB για επέκταση της μνήμης και μεταφορά δεδομένων, Θύρα Bluetooth (optional)
Λειτουργικό Σύστημα Windows Embedded Compact 7 Windows Embedded Compact 7 Windows Embedded Compact 7
Πρόγραμμα Πεδίου Magnet Onboard Magnet Onboard Magnet Onboard
Αντοχή-Ανθεκτικότητα IP 65 IP 65 IP 65
Αυτονομία 20 ώρες 20 ώρες 20 ώρες
  1. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά

  2. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά