Συστημα μετρησης ηλιακης ενεργειας
GEONICA SEMS

Σύστημα μέτρησης ηλιακής ενέργειας GEONICA SEMS
Σύστημα μέτρησης ηλιακής ενέργειας GEONICA SEMS

Το σύστημα μέτρησης ηλιακής ενέργειας SEMS είναι η πιο προηγμένη τεχνική λύση για τη μέτρηση όλων των στοιχείων της ηλιακής ακτινοβολίας: Απευθείας ακτινοβολία (DNI), Ολική οριζόντια ακτινοβολία (GHI), Διάχυτη οριζόντια ακτινοβολία (DHI), Ολική ακτινοβολία (GNI) και Ολική ακτινοβολία ηλιακού φάσματος (SSI), καθώς και ΑOD, Όζον και στήλες υδρατμών.

Share:

Το σύστημα μέτρησης ηλιακής ενέργειας SEMS είναι η πιο προηγμένη τεχνική λύση για τη μέτρηση όλων των στοιχείων της ηλιακής ακτινοβολίας: Απευθείας ακτινοβολία (DNI), Ολική οριζόντια ακτινοβολία (GHI), Διάχυτη οριζόντια ακτινοβολία (DHI), Ολική ακτινοβολία (GNI) και Ολική ακτινοβολία ηλιακού φάσματος (SSI), καθώς και ΑOD, Όζον και στήλες υδρατμών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
• Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας στο εύρος 280-4000nm
• Ανάλυση 1nm

  1. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά