FURUNO AIS
FURUNO AIS
FURUNO AIS

Εμφανίζει σύμβολα για πλοία εξοπλισμένα με AIS, σταθμούς βάσης, AIS-SART κ.ο.κ. Όταν επιλέγετε έναν συγκεκριμένο στόχο, εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με το πλοίο (MMSI (ή όνομα, όταν είναι διαθέσιμο), επικεφαλίδα, SOG, COG κ.λπ.).

• Αναμεταδότης AIS κατηγορίας Α
• Έγχρωμη οθόνη 4.3 "

Κατηγορία: AIS
Share:

Εμφανίζει σύμβολα για πλοία εξοπλισμένα με AIS, σταθμούς βάσης, AIS-SART κ.ο.κ. Όταν επιλέγετε έναν συγκεκριμένο στόχο, εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με το πλοίο (MMSI (ή όνομα, όταν είναι διαθέσιμο), επικεφαλίδα, SOG, COG κ.λπ.).


FURUNO AIS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
• Αναμεταδότης AIS κατηγορίας Α
• Έγχρωμη οθόνη 4.3"
• Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που έχουν … AIS, καθώς και με τους παράκτιους σταθμούς και τα βοηθήματα για πλοήγηση εντός κάλυψης VHF
• Εξάγει δεδομένα AIS στο ECDIS, ραντάρ και άλλο εξοπλισμό πλοήγησης για υποστήριξη αποφυγής συγκρούσεων
• Επαρκείς θύρες εξόδου για διπλή διαμόρφωση του συστήματος ECDIS και ραντάρ
• Διασύνδεση LAN για αποδοτική ενσωμάτωση δικτύου σε ένα σύστημα γέφυρας BAM (Bridge Alert Management)
• Πληροί τις ειδικές απαιτήσεις για ειδοποιήσεις και διασύνδεση με το Bridge Alert Management, όπως ορίζεται στο IMO MSC.302 (87)
• Υπάρχει διαθέσιμη προαιρετική πινακίδα ελέγχου
• Λαμβάνει σήματα AIS-SART για βοήθεια στην εξομάλυνση των δραστηριοτήτων SAR

  1. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά