Μετρητές Βαρομετρικής Πίεσης
Μοντέλο 61002

Βάση στήριξης για τον αισθητήρα βαρομετρικής πίεσης 61302.

Share:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μοντέλο 61002
Βάση στήριξης για τον αισθητήρα βαρομετρικής πίεσης 61302 (αποτρέπει σφάλματα που οφείλονται στην ταχύτητα του ανέμου).