ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ TOPCON GPT-7503

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ TOPCON GPT-7503
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ TOPCON GPT-7503
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ Topcon GPT-7503

ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ

Μη διαθέσιμο

  • Ακρίβεια 10cc
  • Λειτουργικό σύστημα Windows CE™
  • Μέτρηση χωρίς πρίσμα στα 2,000 μ.
  • Δύο ενσωματωμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ Topcon GPT-7503 σε άριστη κατάσταση!

Επιλύστε όλα τα προβλήματα.... Στο πεδίο εργασίας.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά:
• Ακρίβεια 10cc
• Λειτουργικό σύστημα Windows CE™
• Μέτρηση χωρίς πρίσμα στα 2,000 μ.
• Δύο ενσωματωμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές