ΑΣΦΑΛΕΙΑ

TREE COMPANY CORPORATION A.E.B.E.

Εάν το όργανό σας χαθεί ή κλαπεί, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TS-shield μπορείτε απλά να στείλετε ένα κωδικοποιημένο σήμα στο όργανο και να το απενεργοποιήσετε όπου και αν βρίσκεται στον κόσμο!

TS-SHIELD
Tree Company Corporation Ασφάλεια

Η τεχνολογία TSshield 3.0 προστατεύει την επένδυσή σας, τον γεωδαιτικό σταθμό σας, διατηρώντας πληροφορίες για την τοποθεσία του οργάνου, της κατάστασης και της «υγείας» του καθώς και το εάν το όργανο χρησιμοποιείται κατάλληλα.

Η TSshield 3.0 προστατεύει την επένδυσή σας!

Η TSshield 3.0 παρέχει παρακολούθηση συσκευών, ελέγχους κατάστασης, υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης, γεωγραφική και χρονική περίφραξη καθώς και προληπτικές λειτουργίες συντήρησης που ελαχιστοποιούν τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας των οργάνων και διατηρούν τους γεωδαιτικούς σταθμούς που λειτουργούν σε βέλτιστη κατάσταση απόδοσης.Tree Company Corporation Ασφάλεια
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;    ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ