MAGNET Edgewise
MAGNET Edgewise
MAGNET Edgewise

Το EDGEWISE αποτελεί το νέο λογισμικό μοντελοποίησης νεφών σημείων από τρισδιάστατους σαρωτές.

Share:

Το EDGEWISE αποτελεί το νέο λογισμικό μοντελοποίησης νεφών σημείων από τρισδιάστατους σαρωτές.

Το λογισμικό EdgeWise από την ClearEdge3D προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και εργαλεία μοντελοποίησης που βοηθούν τους χρήστες να πάρουν γρήγορα σύννεφα σημείων και να τα μετατρέψουν σε χρήσιμα 3D κτίρια και μοντέλα. Ως η πιο εξελιγμένη πλατφόρμα μοντελοποίησης της βιομηχανίας, η EdgeWise χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη εξαγωγή χαρακτηριστικών, τεχνολογία αναγνώρισης προτύπων και αλγόριθμους αναγνώρισης αντικειμένων για να μειώσει το χρόνο μοντελοποίησής σας κατά 75%.


EDGEWISE

Στο EDGEWISE υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των ακόλουθων modules:
• Plant
• Structure
• Ducting
• Building

EDGEWISE

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Αυτοματοποιημένη εξαγωγή μοντέλου.
• Προσφέρει μείωση του χρόνου μοντελοποίησης με παραδοσιακές μεθόδους από 50% - 75% κατά μέσο όρο.
• Διαθέτει εργαλεία ελέγχου ποιότητας και ακρίβειας για κάθε αντικείμενο - διατομή.
• Διαθέτει τεχνολογία αυτόματης ολοκλήρωσης για αυτόματη ένωση στις συνδέσεις των σωληνώσεων.
• Διαθέτει τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης δομών.
• Διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης μοτίβων που αυτοματοποιεί τη μοντελοποίηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων κατασκευών.
• Προσφέρει άμεση ενσωμάτωση στα λογισμικά: Revit, Plant3D, PDMS και CAD.


EDGEWISE

  1. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά