Topcon GTL-1000
Topcon GTL-1000
Topcon GTL-1000
Topcon GTL-1000

Ρομποτικός Γεωδαιτικός Σταθμός & Laser Scanner

ΑΠΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το GTL-1000 είναι ένα ισχυρό εργαλείο σχεδιασμένο για χάραξη και σάρωση.
Σε συνδυασμό με το λογισμικό ClearEdge 3D Verify, προσφέρει ένα νέο πρότυπο ροής των εργασιών στις κατασκευές.
Με το GTL-1000 αυξάνεται η παραγωγικότητα, διασφαλίζεται η ποιότητα της κατασκευής και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λαθών. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται και η υπέρβαση του κόστους λόγω σφαλμάτων.

  • 1 Ρύθμιση (για αποτύπωση, χάραξη & scanning)
  • 1 Χειριστής
  • Πλήρης σάρωση θόλου και εικόνες σε δευτερόλεπτα
Share:

ΑΠΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το GTL-1000 είναι ένα ισχυρό εργαλείο σχεδιασμένο για χάραξη και σάρωση.

Σε συνδυασμό με το λογισμικό ClearEdge 3D Verify, προσφέρει ένα νέο πρότυπο ροής των εργασιών στις κατασκευές.

Με το GTL-1000 αυξάνεται η παραγωγικότητα, διασφαλίζεται η ποιότητα της κατασκευής και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λαθών. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται και η υπέρβαση του κόστους λόγω σφαλμάτων.


Μοναδικά Χαρακτηριστικά:
• Γρήγορη σάρωση με ένα μόνο όργανο (ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός & laser scanner)
• 1 Ρύθμιση (για αποτύπωση, χάραξη & scanning)
• 1 Χειριστής
• Στιγμιαία καταχώρηση σημείου
• Πλήρης σάρωση θόλου και εικόνες σε δευτερόλεπτα
• Πυκνότητα σάρωσης προσαρμοσμένη για την ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας
• Ταιριάξτε με ακρίβεια τα σημεία σε συντεταγμένες ΒIM

  1. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά