Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe Surface WATCH / RiverHQ

Array
PDFPrintEmail

 

 SurfaceWATCH / RiverHQ ADCP)


600kHz

Τα  SurfaceWATCH / RiverHQ   ADCP   έχουν μικρές διαστάσεις  και πανίσχυρα  ηλεκτρονικά,  ικανά να εκτελέσουν μετρήσεις κυμάτων σε οριζόντια διάταξη. Επίσης μετριέται το βάθος  με υψηλής ακρίβειας 1200 kHz πομπό σε συνδυασμό με μετρήσεις οι οποίες λαμβάνονται από έναν αισθητήρα πίεσης.
Με το RiverHQ είναι δυνατή η εκτέλεση των μετρήσεων για τον υπολογισμό της παροχής ενός  ποταμού. Η τοποθέτηση  του μπορεί να γίνει σε μη επανδρωμένο πλωτό όχημα,  ενώ για την επεξεργασία και την προβολή των μετρήσεων χρησιμοποιείται  το λογισμικό DP-Pro.

 

      

 

 

 

 

 

 


Rowe Technologies

Βυθόμετρα - ΡευματογράφοιADCP (Acoustic Doppler Current Profilers) DVL (Doppler Velocity Logs)
Η Rowe Technologies, Inc.  σχεδιάζει, κατασκευάζει, και διαθέτει στην αγορά προϊόντα τεχνολογίας αιχμής για χρήση σε ωκεανούς , λίμνες και ποτάμια.
Τα συστήματα εκπέμπουν και λαμβάνουν το ηχητικό  σήμα από το ‘’στόχο’’  διαμέσου της μάζας του νερού, για τον υπολογισμό:
•    Ταχύτητας  σκάφους και νερού
•     Απόσταση από τον στόχο, βάση της ταχύτητας του ηχητικού σήματος
•    Γωνία από τον στόχο, βάση της γωνίας επιστροφής του ηχητικού σήματος
•    Χαρακτηριστικά του πυθμένα και της μάζας του νερού, βάση της πυκνότητας και του εύρους του ηχητικού σήματος
•    Κατανομής ταχύτητας σε διαφορετικά βάθη, σημειακής ταχύτητας και κατεύθυνσης  θαλασσίων ρευμάτων