Προτείνετε το σε έναν φίλο

Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe Sea WAVE ADCP

Η οικογένεια των θαλάσσιων προϊόντων SeaWAVE (ADCP: Acoustic Doppler Current Profilers) περιλαμβάνει ADCP’s για την μέτρηση της διεύθυνσης και του ύψους των κυμάτων αλλά και την παροχή δεδομένων σχετικά με τα θαλάσσια ρεύματα.
RoweSeaWAVEADCPPROD