ΡΕΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΚΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ADCP


Σύστημα Πλοήγησης Rowe SeaTRAK HF (υψηλής συχνότητας)


Το SeaTRAK HF είναι μια εξαιρετικά οικονομική λύση για ...

Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe Surface WATCH / RiverHQ


Με το RiverHQ είναι δυνατή η εκτέλεση των μετρήσεων για τον ...

Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe Sea SEVEN ADCP


Σχεδιασμένο για τη θάλασσα από τους μηχανικούς που ...

Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe Sea WAVE ADCP


Η οικογένεια των θαλάσσιων προϊόντων SeaWAVE (ADCP: ...

Ηλεκτρομαγνητικός ρευματογράφος INFINITY-Deep AEMD-USB


Πολύ ανθεκτικός ρευματογράφος με πολύ μεγάλη χωρητικότητα ...