Μέτρηση ποιότητας


Βροχόμετρα


Επίγεια μετεωρολογικά όργανα για την μέτρηση του ύψους της ...

Θερμόμετρα Νερού & Εδάφους STS-5031


Έλεγχος της θερμοκρασίας του νερού και του εδάφους.

Θερμόμετρα Νερού & Εδάφους STT-5031


Έλεγχος της θερμοκρασίας του νερού και του εδάφους.

Μετρητές CO2


Έλεγχος για το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Υγρασιόμετρα - Θερμόμετρα Αέρα


Έλεγχος της θερμοκρασίας του αέρα και της σχετικής υγρασίας.