Προτείνετε το σε έναν φίλο

Υγρασιόμετρα - Θερμόμετρα Αέρα

Έλεγχος της θερμοκρασίας του αέρα και της σχετικής υγρασίας.
41003PROD