MAGNET Filed
MAGNET Filed
MAGNET Filed
MAGNET Filed

Το λογισμικό χειριστηρίου MAGNET Field σας επιτρέπει να συλλέξετε δεδομένα στο πεδίο και να κάνετε αποτελεσματικά τη δουλειά σας.

Είτε πρόκειται για οδοποιία είτε για τοπογραφικά είτε για κατασκευές, οποιοδήποτε όργανο και αν χρησιμοποιείτε, από γεωδαιτικό σταθμό, χωροβάτη ή και δέκτη GNSS, το MAGNET Field θα σας λύσει τα χέρια. Εκτελέστε άψογα τις εργασίες σας έχοντας ζωντανή εικόνα στο χάρτη.
Συλλέξτε δεδομένα με τον δικό σας κωδικό και με τις δικές σας επιλογές στην οθόνη.

Share:

Το λογισμικό χειριστηρίου MAGNET Field σας επιτρέπει να συλλέξετε δεδομένα στο πεδίο και να κάνετε αποτελεσματικά τη δουλειά σας.

Είτε πρόκειται για οδοποιία είτε για τοπογραφικά είτε για κατασκευές, οποιοδήποτε όργανο και αν χρησιμοποιείτε, από γεωδαιτικό σταθμό, χωροβάτη ή και δέκτη GNSS, το MAGNET Field θα σας λύσει τα χέρια. Εκτελέστε άψογα τις εργασίες σας έχοντας ζωντανή εικόνα στο χάρτη.
Συλλέξτε δεδομένα με τον δικό σας κωδικό και με τις δικές σας επιλογές στην οθόνη.

  1. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά