Θερμογραφία

Τι είναι Θερμογραφία?

Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν (‐273ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

Η ποσότητα της θερμότητας που εκπέμπει ένα σώμα είναι άμεσα συγκρίσιμη με τη θερμοκρασία του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει με γυμνό μάτι αυτή την ακτινοβολία, αλλά με τη χρήση υπέρυθρων καμερών και της θερμογραφίας μπορεί να δει τη θερμότητα, να παρατηρήσει ανωμαλίες, που με τη σειρά τους θα τον οδηγήσουν να αναγνωρίσει προβλήματα.

Για να γίνει άμεσα αντιληπτή η έννοια της θερμογραφίας, μπορεί κανείς να σκεφτεί το έξης:

  • Η Φωτογραφία περιγράφεται ως η «απεικόνιση του φωτός»
  • Η Θερμογραφία περιγράφεται ως η «απεικόνιση της θερμότητας»

 

Γενικά, ο όρος θερμογραφία αναφέρεται στο σύνολο των τεχνικών καταγραφής της επιφανειακής θερμοκρασίας ενός αντικειμένου, ανεξάρτητα από το φυσικό φαινόμενο στο οποίο βασίζονται.

Ειδικότερα, ο όρος υπέρυθρη θερμογραφία (Infrared Thermography) αφορά:

  • Στην ανίχνευση της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο και η οποία είναι ανάλογη της θερμοκρασίας του.
  • Στην «αποτύπωση» της υπέρυθρης θερμογραφίας σε θερμική εικόνα (μέσω συστημάτων υπέρυθρης απεικόνισης).

 

Εφαρμογές της θερμογραφίας

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ανιχνεύστε διαρροές θερμότητας, ανεπαρκείς μονώσεις, κτλ.

Ελέγξτε με αποδείξεις την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

 

Υδραυλικές Εφαρμογές

Εντοπίστε προβλήματα υγρασίας, κακών μονώσεων και διαρροές σε κτίρια.

Βρείτε αμέσως και με ακρίβεια το προβληματικό σημείο.

 

Μηχανολογικές Εφαρμογές

Εντοπίστε και προλάβετε βλάβες από υπερβολική ή ανομοιόμορφη μηχανική καταπόνηση.

Ανιχνεύστε την στάθμη των υγρών και πολλά άλλα.

 

Ηλεκτρολογικές Εφαρμογές

Εντοπίστε προβλήματα κακών επαφών και υπερφόρτωσης στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Προλάβετε σοβαρές και επικίνδυνες καταστάσεις.


Δείτε περισσότερα δείγματα εφαρμογών


© 2018 Tree Company Corporation AEBE. All Rights Reserved.