Image Master
Image Master
Topcon Image Master

Λογισμικό φωτογραμμετρίας

To ImageMaster είναι ένα λογισμικό φωτογραμμετρίας το οποίο απλοποιεί και τις πιο σύνθετες διαδικασίες. Ειδικά αν χρησιμοποιήσετε το ImageMaster Pro, σας δίνει απίστευτη κάλυψη, της υπο μελέτης περιοχή με τη χρήση της στερεο-φωτογραμμετρίας.

  • Χειρισμός των ρομποτικών Γεωδαιτικών Σταθμών της σειράς IS μέσω ασύρματης σύνδεσης WiFi.
  • Δυνατότητα εργασίας με stereo-φωτογραφίες προερχόμενες από μία κοινή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
  • Μέτρηση σημείων, τεθλασμένων γραμμών (polylines) και επιφανειών.
Share:

Λογισμικό φωτογραμμετρίας

To ImageMaster είναι ένα λογισμικό φωτογραμμετρίας το οποίο απλοποιεί και τις πιο σύνθετες διαδικασίες. Ειδικά αν χρησιμοποιήσετε το ImageMaster Pro, σας δίνει απίστευτη κάλυψη, της υπο μελέτης περιοχή με τη χρήση της στερεο-φωτογραμμετρίας.

Με το ImageMaster μπορείτε να χειριστείτε τους ρομποτικούς γεωδαιτικούς σταθμούς IS μέσω της ασύρματης σύνδεσης WiFi, μπορείτε να εργαστείτε με στερεο-φωτογραφίες που να προέρχονται από μια κοινή ψηφιακή μηχανή, να δημιουργήσετε ψηφιακή επιφάνεια ΤΙΝ, ισοϋψείς γραμμές καθώς και διατομές.

Με τις εντολές του ImageMaster μπορείτε πολύ γρήγορα να υπολογίσετε αποστάσεις, εμβαδό, όγκο καθώς και να επεξεργαστείτε πολύ γρήγορα 3D ψηφιακά μοντέλα.


• Δημιουργία ψηφιακών επιφανειών TIN, ισοϋψών γραμμών και διατομών
• Υπολογισμός αποστάσεων, εμβαδών και όγκων
• Δημιουργία ορθοφωτογραφιών
• Οπτική απόδοση και επεξεργασία 3D ψηφιακών μοντέλων

Image Master

Βασικά Χαρακτηριστικά:
• Χειρισμός των ρομποτικών Γεωδαιτικών Σταθμών της σειράς IS μέσω ασύρματης σύνδεσης WiFi
• Δυνατότητα εργασίας με stereo-φωτογραφίες προερχόμενες από μία κοινή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
• Μέτρηση σημείων, τεθλασμένων γραμμών (polylines) και επιφανειών

  1. Βιομηχανία & Κατασκευές

    Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά