TREE COMPANY CORPORATION AEBE

H TREE COMPANY CORPORATION A.E.B.E ιδρύθηκε το 1989 και δραστηριοποιείται στον χώρο της προηγμένης τεχνολογίας με κύριο αντικείμενο την αντιπροσώπευση, διανομή και υποστήριξη Επιστημονικών Οργάνων. Έχοντας ήδη συμπληρώσει είκοσι πέντε χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας για τον Έλληνα επαγγελματία μηχανικό των τοπογραφικών, δομικών, μηχανολογικών, γεωπονικών και άλλων εφαρμογών.


Απο το 1999 μεταφέρθηκε στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Π. Φάληρο στην οδό Αγ. Κυριακής 27 όπου φιλοξενούνται τα γραφεία της και τα τμήματα:

✓ Service
✓ Αίθουσας εκπαιδεύσεως
✓ Show Room
✓ Τμήμα Πωλήσεων
✓ Τμήμα Υποστήριξης
✓ Λογιστηρίου
✓ Μεγάλη αποθήκη με stock επιστημονικών οργάνων και ανταλλακτικών


Η TREE COMPANY CORPORATION AEBE είναι επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου TOPCON, ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους κατασκευής τοπογραφικού εξοπλισμού.

Το 2005 η πανελλαδική ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας μας οδήγησε στην ίδρυση Υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση της Βορείου Ελλάδος. Το 2018 το Υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις για την ακόμη καλύτερη υποστήριξη των πελατών της. Οι συνεργάτες της επισκέπτονται όλη την Ελλάδα διοργανώνοντας ενημερωτικές ημερίδες και εκθέσεις.

Η Εταιρεία στελεχώνεται από μόνιμους συνεργάτες και επιστημονικό προσωπικό (Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χωροτάκτες, Περιβαλλοντολόγους, Ηλεκτρονικούς, Τεχνικούς Πωλήσεων, Γραμματειακή υποστήριξη, Νομικό τμήμα και Λογιστήριο).

Στόχος της TREE COMPANY CO A.E.B.E είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στην εκπαίδευση, υποστήριξη μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη – επισκευή (service) των επιστημονικών οργάνων τα οποία εμπορεύεται. Πάγια πολιτική μας είναι η ικανοποίηση κάθε τεχνικής ανάγκης και εφαρμογής.
 
Όλα τα τμήματα είναι πλήρως μηχανογραφημένα και δικτυωμένα μεταξύ τους (υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πρόγραμμα διαχείρισης πελατολογίου και συναλλαγών).

Η Tree Company CO A.E.B.E διαθέτει Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015, 27001:2013, 14001:2015.

Η Tree Company CO A.E.B.E έχει συσσωρευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της τοπογραφίας και GPS εφαρμογών (Κτηματολόγιο, εξειδικευμένες εργασίες). Έχει εγκαταστήσει σε μηχανήματα συστήματα ελέγχου και καθοδήγησης τους (Machine Control). Έχει εγκαταστήσει μόνιμους σταθμούς αναφοράς (Reference Station) σε όλη την Ελλάδα χτίζοντας το U.R.A.N.U.S , ένα Δίκτυο Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς σε Ελλάδα και Κύπρο το οποίο παρέχει υπηρεσίες προσδιορισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα GPS και GLONASS. O σχεδιασμός και η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από την Tree Company CO A.E.B.E και υλοποιείται από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της.

Πελάτες της (πάνω από 10.000) είναι οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες και καταξιωμένοι τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες και λοιποί τεχνικοί από όλες τις περιοχές της Ελλάδος . Έχει λάβει μέρος στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς Δημοσίου από τους οποίους έχει κερδίσει 60 Γεωδαιτικούς Σταθμούς για το Υπουργείο παιδείας, 49 Γεωδαιτικούς Σταθμούς για τη Δ.Ε.Η., 40 Γεωδαιτικούς Σταθμούς για το Υπουργείο Οικονομικών και πολλά GPS.

Η TOPCON, την οποία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η Tree Company CO A.E.B.E, είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στον χώρο της. Tα τελευταία 85 χρόνια κατέχει ηγετική θέση στην κατασκευή τοπογραφικών οργάνων TOTAL STATION - LASER - MACHINE CONTROL - GPS. Για τις τοπογραφικές εφαρμογές παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων για μετρήσεις, από ψηφιακούς και οπτικούς χωροβάτες έως θεοδόλιχους και ρομποτικούς γεωδαιτικούς σταθμούς και μια πλήρη σειρά συστημάτων GPS GNSS δορυφορικού εντοπισμού καθώς Σταθμών Αναφοράς.

 
Είναι μια εταιρεία που έχει εισαγάγει πρώτη διάφορες μοναδικές τεχνολογίες όπως:

1. Τον πρώτο αδιάβροχο χωροβάτη.
2. Τον πρώτο ολοκληρωμένο Γεωδαιτικό Σταθμό ’’Guppy’’ .
3. Τον πρώτο μικρό Compact Total Station CTS-1.
4. Τον πρώτο Laser με ακτίνα Scanning.
5. Τον πρώτο αδιάβροχο Γεωδαιτικό Σταθμό.
6. Την πρώτη πράσινη ακτίνα ορατή στα construction Laser.
7. Το πρώτο αυτόματο σύστημα για εκσκαφείς.
8. Το πρώτο 3D Machine Control.
9. To πρώτο Grade Laser με αυτόματη ευθυγράμμιση και remote.
10. Το πρώτο αυτοεπιπεδούμενο Laser με υγρό compensator.
11. Το πρώτο ρομποτικό σύστημα με μετάδοση δεδομένων μέσω Laser.
12. Το πρώτο καθοδηγούμενο με GPS Machine Control System.
13. Το πρώτο Total Station που μετρά 1.200μ. χωρίς πρίσμα (GPT-3000LN series, GPT-7000LN series.)
14. Το πρώτο Total Station με κάμερα (GPT-7003i)
15. Το πρώτο GPS με δυνατότητα λήψης σήματος από τα τέσσερα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALLILEO,COMPASS)
16. Το πρώτο UAS – Sirius Pro με Ενσωματωμένο RTK
17. Το μικρότερο – γρηγορότερο – ελαφρύτερο Ρομποτικό Γεωδαιτικό Σταθμό

Επιπρόσθετα διαθέτει στην Ελληνική αγορά H/Y, notebooks, εκτυπωτές, Plotters και εξοπλισμό πληροφορικής, GPS χειρός GARMIN καθώς επίσης αντιπροσωπεύει τα προγράμματα Τοπογραφίας Magnet Office, Visual Topo, Pythagoras, GGTOP για Tunnel και Machine Control.

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς:

• Τοπογραφία (Survey): Γεωδαιτικοί σταθμοί, όργανα μετρήσεων για μηχανικούς.
• Κατασκευαστικό (Construction): οπτικοί χωροβάτες ή ψηφιακοί , laser αγωγών, άλλα παρελκόμενα.
• Γεωδαιτικά GPS GNSS, Σταθμοί αναφοράς,
• Εφαρμογές GIS (δέκτες, ειδικό λογισμικό, εφαρμογές), συλλογή στοιχείων για πολεοδομικό σχεδιασμό , Mobile Mapping IP-S3
• Λογισμικό ΑΤΜ (τοπογράφων μηχανικών), Topcon Magnet Office, Πυθαγόρας, Aplitop
• Imaging & 3D imaging: Topcon IS εικονογραφικοί γεωδαιτικοί σταθμοί, προσδιορισμοί τροχαίων ατυχημάτων (Forensic), Laser scanning, Λογισμικό Topcon Image Master. Magnet Collage, Magnet Inspect
• Καθοδήγηση χωματουργικών μηχανημάτων – Machine Control (εκσκαφείς, graders, dozers, ασφαλτοστρωτικά)
• Τηλεματικές εφαρμογές παρακολούθησης στόλων μηχανημάτων (Topcon Tierra Fleet Management)
• Βιομηχανικές μετρήσεις ακριβείας και ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου μικρομετακινήσεων
• Γεωργία Ακριβείας (precision agriculture)
• Θερμικές Κάμερες & Ενεργειακός Εξοπλισμός
• Περιβαλλοντικός εξοπλισμός
• U.A.V συστήματα με RTK
• Σεισμογράφοι – Μαγνητογράφοι – Γεωηλεκτρικά προϊόντα
• Κλίβανοι υψηλής θερμοκρασίας
• Georadar
• Πλευρικούς Σαρωτές θαλάσσιου πυθμένα – όργανα μέτρησης θαλάσσιων ρευμάτων και κυμάτων & ωκεανογραφία
• Βυθόμετρα Ακριβείας (Single-Beams & Multi-Beams)


Εκπαίδευση - Επίδειξη λειτουργίας

Κατά την παράδοση των συστημάτων πραγματοποιείται πλήρης εκπαίδευση της λειτουργίας του κάθε συστήματος που παραδίδεται.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει εκμάθηση του συστήματος και των προγραμμάτωντου,τόσοστο γραφείο όσο και στο πεδίο, για τον πλήρη και σωστό χειρισμό του.Επίσης, η εταιρεία βρίσκεται στη διάθεση του πελάτη οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, για κάθε πληροφορία, απορία ή τεχνική υποστήριξη.Τεχνική Υποστήριξη SERVICE

Στην εταιρεία TREE COMPANY CORPORATION AEBE λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και επισκευής οργάνων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η εταιρεία, είναι σε θέση να καλύψει απόλυτα όλες τις ανάγκες των πελατών της που ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον.
Το τμήμα service μας είναι το μοναδικό που υπάρχει στην Ελλάδα το οποίο αναλαμβάνει και παρέχει επισκευή Express 24h, δηλαδή από την ώρα που παραλαμβάνουμε το τεχνικό εξοπλισμό σας επισκευάζεται εντός 24 ωρών.
Επίσης έχει βραβευτεί 6 φορές τα τελευταία 10 χρόνια ως το καλύτερο τμήμα service αντιπροσώπου TOPCON της Ευρώπης.
Σε περίπτωση βλάβης διατίθεται εξοπλισμός για αντικατάσταση ώστε ο Μηχανικός να μην μένει χωρίς εργαλείο. Οι δε βλάβες αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα.


Ο προσφερόμενος εξοπλισμός διαθέτει εγγυήσεις καλής λειτουργίας από το κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εταιρεία μας θα προβεί στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού, το οποίο θα οφείλεται σε κάποια βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης καθώς επίσης και την επισκευή/αποκατάσταση προβλήματος που οφείλεται σε όμοιες αιτίες.

Κάθε μας όργανο και εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτει εγγύηση άμεσης αποκατάστασης τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, που δεν οφείλονται βέβαια στην κακή λειτουργία και χρήση.

H TREE COMPANY CO A.E.B.E στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της, έχει δημιουργήσει ένα ιδιόκτητο δίκτυο Σταθμών Αναφοράς (Reference Stations Network), το URANUS, που συνεχώς επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες προσδιορισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα GPS και GLONASS.
Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του συστήματος GALILEO μόλις αυτό τεθεί σε λειτουργία. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα λήψης διορθώσεων οποιαδήποτε στιγμή.Οι σταθμοί αναφοράς παρέχουν RTK και DGPS δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω Internet ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν δεδομένα στατικών μετρήσεων σε RINEX μορφή και ρυθμό καταγραφής 1sec . Υποστηρίζουν όλα τα διαδεδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως RTCM 2.x , RTCM 3.x , CMR , CMR+ κ.α ενώ υποστηρίζουν και τους δέκτες άλλων κατασκευαστών. O σχεδιασμός και η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους Τοπογράφους Μηχανικούς που ανήκουν στο δυναμικό της TREE COMPANY CO A.E.B.E και έχουν πολυετή εμπειρία σε εργασίες πεδίου καθώς και χρήση συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού GPS.


Η TREE COMPANY CO AEBE θέλοντας να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και επιλογές σε όλους τους πελάτες και συνεργάτες της, έχει φροντίσει να συνάψει συμφωνίες με τους μεγαλύτερους οίκους τους εξωτερικού όπως:

Βασικοί συνεργαζόμενοι οίκοι:

» TOPCON POSITIONING SYSTEM
» TOPCON AGRICULTURE
» OHMEX LTD
» GARMIN
» 3DSurvey
» SECO
» PHOENIX
» SAIV A/S
» ROWE
» R2SONIC
» TRITECH
» SENSORS & SOFTWARE
» DAVIS
» WAVETRONIX
» MULTICAM
» CONTEX
» ADW SOFTWARE (PYTHAGORAS)
» GEONICA SA
» GEOMARINE
» NEDO
» GLM
» MYZOX
» APLITOP
» TIERRA

Επίσης η TREE COMPANY CO AEBE έχει φροντίσει να συνάψει συμφωνίες με οίκους και του εσωτερικού έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερες λύσεις για κάθε απορία ή πρόβλημα σας.

» HALDERA TRADING LTD
» GGTOP / GGCAD
» ANAX
» INFO-QUEST
» ACE HELLAS
» OKTABITΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ TREE COMPΑΝΥ CO AEBE

Όραμα της TREE COMPΑΝΥ CO AEBE είναι να ισχυροποιήσει την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά. Η παρούσα Πολιτική είναι κατάλληλη για το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας και υποστηρίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό της.

 

Ο στόχος της ανάπτυξης πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και της μείωσης του χρόνου παράδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

 

Οι αρχές που συνθέτουν την πολιτική ποιότητας της TREE COMPANY CO AEBE είναι:

 

  • η κατανόηση και ικανοποίηση των εξειδικευμένων αναγκών κάθε πελάτη
  • η παροχή τεχνικής υποστήριξης εκπαίδευση στην χρήση, επίλυση οποιοδήποτε προβλήματος που έχει ο πελάτης.
  • η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω εξειδικευμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού
  • εγγυημένο και αξιόπιστο service, επισκευή και διακρίβωση των τοπογραφικών οργάνων.
  • η επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών
  • η τήρηση των χρόνων παράδοσης που έχουμε υποσχεθεί
  • η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας και
  • η πιστή εφαρμογή και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001.
  • Αξιόπιστες μετρήσεις.

 

Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της εταιρείας στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της TREE COMPANY CO AEBE, γι΄ αυτό και η Διοίκηση δεσμεύεται για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων τόσο της Νομοθεσίας και των Κανονισμών, όσο και αυτών του προτύπου ISO 9001:2015.


H Περιβαλλοντική Πολιτική της TREE COMPANY CO. A.E.B.E

Η TREE COMPANY CO AEBE αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και την ευθύνη που έχει να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

 

Επίσης, δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών από τη λειτουργία της στο περιβάλλον σε όλες της τις δραστηριότητες. Τούτο, επιτυγχάνεται με τη διατύπωση συγκεκριμένων κανόνων και την εφαρμογή τους σε όλες τις βαθμίδες τις επιχείρησης. Η TREE COMPANY CO AEBE εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες των Πελατών της.

 

Οι αρχές που διέπουν την Περιβαλλοντική Πολιτική της TREE COMPANY CO AEBE. είναι:

 

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Επιδίωξή μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, μείωση εκπεμπόμενων αερίων και η περαιτέρω προώθηση της ιδέας της ανακυκλώσεως χαρτιού, πλαστικού και άλλων υλικών, στην επιχείρηση με βάση τους στόχους που θέτονται.

 

Ενημέρωση Εργαζομένων

Το Προσωπικό ενημερώνεται για τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την επιχείρηση, με σκοπό την ενίσχυση της οικολογικής του συνειδήσεως και της ενεργής στους συμμετοχής για την επίτευξη των στόχων που αφορούν τους στόχους που θέτονται.

 

Η Διοίκηση της επιχείρησης είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής θέτοντας στόχους τους οποίους παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά, ενώ παράλληλα δεσμεύεται για την εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και των άλλων υποχρεώσεων της που αφορούν στο Περιβάλλον και στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και για τη διαρκή βελτίωση του συστήματός της, προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

 

 
© 2020 Tree Company Corporation AEBE. All Rights Reserved.