Η αναβάθμιση αυτή σηματοδοτεί τη στενή συνεργασία της Topcon με την Autodesk

- Tree Company Corporation

Η Topcon ανακοινώνει πως η αναβαθμισμένη σειρά του Ρομποτικού Γεωδαιτικού Σταθμού GT Series μπορεί πλέον να συνδέεται αυτόματα στο Λογισμικό BIM 360 Layout της Autodesk.


© 2018 Tree Company Corporation AEBE. All Rights Reserved.