Λογισμικά

MAGNET Collage

Νέο Ολοκληρωμένο Λογισμικό Επεξεργασίας Μεγάλου Όγκου Δεδομένων MAGNET Collage από την Topcon.

Topcon ContextCapture

Λογισμικό Επεξεργασίας και Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης Topcon ContextCapture.

Λογισμικό Φωτογραμμετρίας AGISOFT

Κορυφαίο λογισμικό για τη μαζική συλλογή δεδομένων (MDC)

Λογισμικό 3DSurvey

Το λογισμικό 3Dsurvey είναι ή ιδανική λύση για την παραγωγή και επεξεργασία τοπογραφικών δεδομένων από επίγειες ή εναέριες λήψεις φωτογραφιών.