Γενικής χρήσης

Σειρά ES 60

Νέα σειρά Γεωδαιτικών σταθμών ES 60 με προηγμένο EDM και αναβαθμισμένη λειτουργία μεταφοράς δεδομένων.

GPT-3505LN

Ο νέος γεωδαιτικός σταθμός της Topcon με δυνατότητα μέτρησης χωρίς πρίσμα στα 2000μ (2χιλιόμετρα!)

Σειρά ES

Γεωδαιτικοί σταθμοί με δυνατότητα μέτρησης χωρίς πρίσμα 500m και με πρίσμα 4000m.

Σειρά OS

Νέα σειρά OS με Windows CE και δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα 500m.