Με τη χρησιμοποίηση των συστημάτων κινητής χαρτογράφησης (Mobile Mapping Systems) είναι δυνατή η δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων μεγάλης κλίμακας, καλύπτοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλες περιοχές.

Οι σημαντικότερες εφαρμογές των συστημάτων κινητής χαρτογράφησης είναι:

  • η ενημέρωση και καταγραφή στοιχείων των δρόμων (που αφορούν στην κυκλοφορία και την ασφάλεια).
  • ο περιβαλλοντικός έλεγχος.
  • η αντιμετώπιση καταστροφών.
  • η διερεύνηση ατυχημάτων.

Η πλέον σύγχρονη πρόταση της Topcon για την κινητή χαρτογράφηση, είναι το σύστημα IP-S3 το οποίο μπορείτε να δείτε αναλυτικά παρακάτω:

 

Mobile Mapping

MAGNET Collage

Νέο Ολοκληρωμένο Λογισμικό Επεξεργασίας Μεγάλου Όγκου Δεδομένων MAGNET Collage από την Topcon.

IP-S3

Το νέο και πανίσχυρο σύστημα 3D χαρτογράφησης από την TOPCON.