Αυτόματοι χωροβάτες

AT-B Series

Νέα σειρά αυτόματων χωροβατών AT-B ιδανική για εργοταξιακή χρήση.