Κεραίες GPS

G5-A1

Η Topcon παρουσιάζει την καινούργια Γεωδαιτική Κεραία G5-A1 Υψηλής Απόδοσης και Λελογισμένου Κόστους

PN-A5

Η PN-A5 είναι η κορυφαία κεραία της Topcon με ασύγκριτη ποιότητα λήψης και παρακολούθησης σήματος.

G3-A1

H κεραία G3-A1 ανιχνεύει όλα τα σύγχρονα σήματα GPS και τις νέες συχνότητες του δορυφόρου Galileo.

CR-G5

H CR-G5 αποτελεί τη νέα γενιά κεραιών GPS της Topcon

PG-S1

Η κεραία PG-S1 είναι διπλής συχνότητας και βασίζεται στην τεχνολογία Topcon Fence Antenna™.

PL-S1

Η κεραία PL-S1 είναι η οικονομικότερη κεραία διπλής συχνότητας της Topcon.