Επιστημονικός εξοπλισμός

Αναλυτικές ζυγαριές ADAM Σειρά PW

Η σειρά αναλυτικών ζυγαριών PW έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες εργαστηρίων, σχολείων, βιομηχανιών καθώς και του εμπορίου προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ζυγαριές ακριβείας ADAM Σειρά PGW

Η σειρά ζυγαριών ακριβείας PGW έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες εργαστηρίων, σχολείων, βιομηχανιών καθώς και του εμπορίου προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.