Η Tree Company είναι αντιπρόσωπος της εταιρίας GEONICA S.A. η οποία ιδρύθηκε το 1974 και είναι πρωτοπόρος στο σχεδιασμό και την κατασκευή καταγραφικών μηχανημάτων και συστημάτων συλλογής και διαβίβασης δεδομένων, ενώ επίσης προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις σε τομείς όπως:

  • Περιβαλλοντική παρακολούθηση
  • Μετεωρολογία
  • Υδρολογία
  • Ωκεανογραφία
  • Αξιολόγηση Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας
  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.α.

Geonica