Γεωργικός εξοπλισμός

Σύστημα 110

Το σύστημα 110 είναι ένα εύκολο σύστημα καθοδήγησης GPS σχεδιασμένο για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους των αγροτικών εργασιών.

Σύστημα 150

Το System 150 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης καθοδήγησης με ακρίβεια που φτάνει τα 2cm!!! Χρησιμοποιώντας είτε LED είτε γραφική απεικόνιση στην οθόνη για την καθοδήγηση.

Σύστημα 350

Το Σύστημα 350 της TOPCON συνδυάζει αρμονικά την υψηλής ακρίβειας καθοδήγηση - εντοπισμό θέσης με τον έλεγχο ροής & αποθήκευση στοιχείων.