Μηχανολογικές Εφαρμογές

Έλεγχος καταπόνησης

 

 

 

Έλεγχος κινητήρων

 

 

 

Ανομοιόμορφη καταπόνηση