Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

Εισροή κρύου αέρα από κακή εφαρμογή των κουφωμάτων

 

 Φαινόμενο θερμογέφυρας

   

 Κακή μόνωση

   

 Ελλειπή μόνωση οροφής